Ars organi Sloveniae
projekt BLED

Ivan Milavec 1910Gradiva / background material

Orgle v župnijski cerkvi na Bledu - gradivo za načrt obnove (elaboration, pdf)
TOC in English

Simple pipe organ vocabulary


PRILOGE / ATTACHMENTS

1 - okvirne mere in tloris kora / scheme of empore with dimensions (pdf 5 MB)
2 - položaj registrskih vrst, razpored prospektnih piščali /ranks position in the case and front pipes layout (pdf 8 MB)
3 - zvočni spektri piščali vseh registrov, razpored in vrste piščali po registrih MANUAL / simple sound spectral images by registres (pdf 85 MB)
3 - zvočni spektri piščali vseh registrov, razpored in vrste piščali po registrih PEDAL / simple sound spectral images by registres (pdf 18 MB)

5 - fotografije, razporejene v mape glede na vsebino / photo documentation sorted in folders by organ parts (FLICKR SETS)

4 - zvočna slika po registrih (mp3, 4 sec vsake piščali; wav 96/24 na zahtevo) / audio records of 4 sec for each pipe by registers - (GOOGLE DRIVE FOLDER)


4 - zvočna slika po registrih (mp3, 4 sec vsake piščali; wav 96/24 na zahtevo) / audio records of 4 sec for each pipe by registers - (DIRECT LINKS)

I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Burd08.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Burd16.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Flav04.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_FluP02.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Gamb08.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Harm08.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_HFlv08.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Oktv04.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Prnc08.mp3
I_notranji_mono_96-24_(+14a)_Salc08.mp3
I_notranji_mono_96-24_Korn08.mp3
I_notranji_mono_96-24_Miks23.mp3
I_notranji_mono_96-24_Trob08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_01_Princ08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_02_Burd08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_03_Gamb08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_04_HFlv08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_05_Salc08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_06_Harm08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_07_Oktv04.mp3
I_zunaj_mono_96-24_08_CFlv04.mp3
I_zunaj_mono_96-24_09_FlvP02.mp3
I_zunaj_mono_96-24_10_Mkst23.mp3
I_zunaj_mono_96-24_11_Korn08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_12_Trob08.mp3
I_zunaj_mono_96-24_13_Burd16.mp3
II_notranji_mono_96-24_01VPrc08.mp3
II_notranji_mono_96-24_02Brdc08.mp3
II_notranji_mono_96-24_03Viol08.mp3
II_notranji_mono_96-24_04FlAm08.mp3
II_notranji_mono_96-24_05Dolc08.mp3
II_notranji_mono_96-24_06VxCo08(f-).mp3
II_notranji_mono_96-24_07Gmsh04.mp3
II_notranji_mono_96-24_08FlTr04.mp3
II_notranji_mono_96-24_09Dblt23.mp3
II_notranji_mono_96-24_10Oboa08.mp3
II_notranji_mono_96-24_11Flav16.mp3
II_oktavina_notranji_mono_96-24_01.mp3
II_oktavina_notranji_mono_96-24_02.mp3
II_oktavina_notranji_mono_96-24_03.mp3
II_zunaj_mono_96-24_01VPrc08.mp3
II_zunaj_mono_96-24_02Brdc08.mp3
II_zunaj_mono_96-24_03Viol08.mp3
II_zunaj_mono_96-24_04FlAm08.mp3
II_zunaj_mono_96-24_05Dolc08.mp3
II_zunaj_mono_96-24_06VxCo(f-).mp3
II_zunaj_mono_96-24_07Gmsh04.mp3
II_zunaj_mono_96-24_08FlTr04.mp3
II_zunaj_mono_96-24_09Dblt23.mp3
II_zunaj_mono_96-24_10Oboa08.mp3
II_zunaj_mono_96-24_11Flav16.mp3
P_notranji_mono_96-24_01PrcB16.mp3
P_notranji_mono_96-24_02SubB16.mp3
P_notranji_mono_96-24_03BrdB16.mp3
P_notranji_mono_96-24_04SlcB16.mp3
P_notranji_mono_96-24_05OktB08.mp3
P_notranji_mono_96-24_06Celo08.mp3
P_notranji_mono_96-24_07KvtB51.mp3
P_notranji_mono_96-24_08PzvB16.mp3
P_zunaj_mono_96-24_01PrcB16.mp3
P_zunaj_mono_96-24_02SubB16.mp3
P_zunaj_mono_96-24_03BrdB16.mp3
P_zunaj_mono_96-24_04SlcB16.mp3
P_zunaj_mono_96-24_05OktB08.mp3
P_zunaj_mono_96-24_06Celo08.mp3
P_zunaj_mono_96-24_07KvtB51.mp3
P_zunaj_mono_96-24_08PzvB16.mp3


Gradiva so avtorsko zaščitena. Uporaba dovoljena za potrebe projekta Bled.
Copyright Ars organi Sloveniae.
Ureja
Jurij Dobravec
Ars Organi Sloveniae